logo
dividerآرشیو اخبارdividerبازدید قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشگاه بخش نانو
بازدید قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشگاه بخش نانو
بازدید قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشگاه بخش نانو
منبع : روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک