logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerشهلا کیان امیری
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
عضو هیات علمی
شهلا کیان امیری
عضو هیات علمی
tel 026-32703536
email kianamiry@yahoo.com
  • معرفی کلی
  • تحقیقات
  • مقالات علمی
  • دستاوردها

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

کارشناسی

مهندسی کشاورزی – گرایش باغبانی

دانشگاه صنعتی اصفهان -اصفهان

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی- گرایش باغبانی  و اصلاح درختان میوه

دانشگاه تهران-تهران

دکتری

نانوبیوتکنولوژی

دانشگاه تربیت مدرس- تهران

 

 

 (ترجمه کتاب تخصصی):

 

اسامی همکاران

 

سال انتشار کتاب

عنوان کتاب

جمشید اذرنیا همدل- شهلا کیان امیری

۱۴۰۰

گروه نیترو در سنتز‌های آلی

 

پوستر و سخنرانی:

 

عنوان

 نام همایش

محل همایش

تاریخ

کنگره

 

Study the explants from tissue culture for evaluation of somaclonal variation using RAPD markers

 

4Th international symposium on Acclimatization $Establishment of Microproagated plants

Bangalore

2014

Kianamiri Shahla, Hassani Mohammad Esmail

 

The effect of benzyl adenine (ba) hormone, explants type and sampling season on establishment and proliferation of iranian dwarfing apple

 

4th international symposium on acclimatization $establishment of microproagated plants

Bangalore

2014

Kianamiri shahla, hassani mohammad esmail

 

Optimizing of activation curcumin for conjugation with nanocariers

as an anticancernanomedicine

 

International Conference on Disease Biology And Therapeutics-2014

 

Guwahati

 

2014

Shahla Kianamiri1, Alireza Nomani2, Saydmehdi dehdashti3,Majid Sadeghizadeh1 and Manab Deka3

 

 

Nanoformulations of Curcumin as a Nanomedicine for Cancer Therapy

 

International Conference on Disease Biology And Therapeutics-2014

 

Guwahati

 

2014

 

Shahla Kianamiri1, Alireza Nomani2, Sayd mehdi dehdashti3 and Majid Sadeghizadeh1

 

Designing and Construction of Expression Cassette of Recombinant Adiponectin Protein on Plant Expression Vector

International Conference on Disease Biology And Therapeutics-2014

 

Guwahati

 

2014

Sayd Mehdi Dehdashti1, Manab Deka1, Sumita Acharjee2, Shahla Kianamiri3, Alireza Nomani4

 

Gene Therapy Vectors and Strategies in Malignant Gliomas

 

International Conference on Disease Biology And Therapeutics-2014

 

Guwahati

 

2014

Sayd Mehdi Dehdashti1, Manab Deka1, Sumita Acharjee2, Shahla Kianamiri3, Alireza Nomani4

 

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از پایه های پاکوتاه کننده سیب با استفاده از نشانگرRAPD  (29 نمونه) به صورت پوستر در

پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی

سالن اجلاس

1386

شهلا کیان امیری ، محمد اسماعیل حسنی

 

بررسی تنوع سوماتیکی حاصل از ریز نمونه های پایه پاکوتاه سیب در شرایط کشت و بافت با استفاده از نشانگر RAPD   

پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی

سالن اجلاس

1386

شهلا کیان امیری ، محمد اسماعیل حسنی

 

معرفی گیاهان مقاوم به شرایط کم آبی به منظور کاربرد در طراحی فضای سبز شهرهای مناطق خشک ونیمه خشک

اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تهران

1386

مینا تقی زاده محسن کافی)، شهلا کیان امیری و ایمان روح اللهی

 

بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر استقرار و پر آوری رقم سخت ریشه زا سیب (مربایی مشهد) بومی ایران در شرایط کشت بافت

فتمین همایش ملی بیوتکنولوژی

تهران

1390

شهلا کیان امیری کوثر مرادی سید مجتبی خیام نکویی

 

استفاده از قارچها دررفع بو و کمتر نمودن آلودگی کودهای کمپوست جهت استفاده در فضای سبز شهری

سومین همایش ملی فضای سبز شهری

تهران

1386

نرگس کریمی و شهلا کیان امیری

 

Plant regeneration from leaf explants of zataria multiflora           

 

WASET CONFERENCE PAPER 

Paris

2009

Karimi nargs, Kianamiri Shahla

 

 

In vestigation of a medicinal and ornamental plant propagation and , the Cereus peruvianus, using tissue culture technique                                     

 

 

WASET CONFERENCE PAPER 

 

Rome

2009

 

Karimi nargs, Kianamiri Shahla

 

 

Tallow (Sapium sebiferum) tree as a popular ornamental and fast growth plant in landscapes

 

WASET CONFERENCE PAPER 

veniz

2011

Karimi nargs, Kianamiri Shahla

 

 

                Produce phosphoruse biologic fertilizer and survey its revenue 

at medicine plants in esfahan

 

WASET CONFERENCE PAPER 

veniz

 

2011

Karimi nargs, Kianamiri Shahla

 

                 
 

 

مدیر مسعولیت:

 

عنوان

محل خدمت

زمان اجراء

مسئول آزمایشگاه ژنومیکس پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

 

389-1391

مسئول روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

 

1389- 1390

کارشناس ارشد باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان- زرین شهر

 

جهاد کشاورزی اصفهان- زرین شهر

1386

کارشناسی باغات زیتون دانشگاه افسری اصفهان در

 

دانشگاه افسری اصفهان

1384 – 1383

 

 

 فعالیت پژوهشی:

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت پایه های پاکوتاه کننده سیب

 

مجری

تهیه پروتکل تکثیر انبوه پایه های پاکوتاه کننده بومی سیب (آزایش و گمی آلماسی) و تولید نیمه انبوه آنها با استفاده از کشت بافت

 

مجری

ارزیابی کارایی فرمولاسیون ترکیبی فایتوبایوتیک انکپسوله شده و پروبیوتیک بر شاخص­های عملکردی، سلامت و ایمنی مرغ لاین آرین در سطح فارم

 

مجری

تولید حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی اسانس های اکالیپتوس، آویشن، سرخارگل و چای کوهی بمنظور بهبود سیستم ایمنی مرغ لاین آرین

مجری

ارزیابی کارایی درونپوشانی کورکومین و عصاره های آویشن و رازیانه به همراه پروبیوتیک ها با استفاده از پروتئین های محلول استخراج شده از پرهای مرغ در  شرایط آزمایشگاهی

 

مجری

مطالعه فلور میکروبی و جداسازی و  شناسایی باکتری­های با پتانسیل  پروبیوتیکی در سیستم گوارش مرغ

همکار

تولید نانوکپسول حاوی اسانس اسپند با دیواره پلیمری شیرابه گیاه استبرق و بررسی فعالیت علفکشی ان بر روی یولاف (Avena ludoviciana) ، پیچک(Convolvolus arvensis) ، گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) و فعالیت نماتد کشی آن بر روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) .

 

همکار

 

رزیابی تغییرات پروتئوم ریشه فسکیوی بلند در اثر استرس خشکی و اثر متقابل آن با قارچ اندوفایت

همکار

 

تهیه پروتوکل تولید نیمه انبوه پایه های پاکوتاه کننده گلابی با استفاده از کشت بافت

 

همکار

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی (مقالات):

 

عنوان

ژورنال

IF

نویسندگان

mitochondria-targeted polyamidoamine dendrimer-curcumin construct for hepatocellular cancer treatment

 

(Molecular pharmaceutics

 

Shahla Kianamiri, Majid Sadeghizadeh, Ali Dinari,  Mohsen Rezaei3, Bahram Daraei, Alireza Nomani

Toxicity evaluation of Mitochondria- targeted polyamidoamine dendrimer-curcumin construct in the hepatocellular-bearing BALB/c mice

در دست چاپ

 

Shahla Kianamiri, parichehr malki, sara soudi  and  Majid Sadeghizadeh.

ساخت و ارزیابی نانو سامانه جدید تهیه شده از کانجوگه کورکومین – دندریمر  و مطالعه ثاثیر آن بر رده سلول­های سرطانی و نرمال

زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۹۷

شهلا کیان امیری، علی دیناری، علیرضا نعمانی، محسن مردی، بهرام دارایی  و مجید صادقی زاده

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از پایه های پاکوتاه کننده سیب با استقاده از نشانگرRAPD

علوم باغبانی، دانشگاه تهران

 

1389

شهلا کیان امیری، محمد اسماعیل حسنی

An efficient Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation Protocol of Withania somnifera

Plant Cell Tissue and Organ Culture (PCTOC)

216

Sayed mehdi dehdashti· sumita acharjee· shahla kianamiri  · manab deka

Study of Genotip effect, different media and time of  explanting on callus induction in Cereus peruvianus MILL.(Cactaceae) 

Edition trakia journal of sciences

 

2012

N.karimi sh.kianamiri, e.mousavi, m. Barkhorda

Assessment of genetic diversity and genetic relationships among 46 Iranian and non-Iranian dwarfing rootstocks of apple (Malus _ Domestica Borkh.) Using microsatellite markers

Ournal of Horticultural Science & Biotechnology (2014) 89 (2) 121–129

2014

 

by p. fakhrian, m. zeinalabedini, s. m. khayam-nekouei, s. kianamiri and s. m. pirseyed

 

 

Investigation of Different Germination Treatments in Ornamental Tallow Tree (Sapium sebiferum) in Landscapes

 

Research Journal of Agricultural and Environmental Management 013

2013

 

Narges Karimi *, Shahla kianamiri, Elham sadat Mousavi, Sara Moalemand Hasan akbar

 

Study of the explants from tissue culture for evaluation of somaclonal variation using rapd markers

ISHS Acta Horticulturae 865: IV International Symposium on Acclimatization and Establishment of Micropropagated Plants

2010

S. Kianamiri, M. Hassani

The effect of benzyl adenine (ba) hormone and explants type on establishment and proliferation of iranian dwarfing apple rootstock 8'azayesh' under in vitro condition

Ishs acta horticulturae 865: iv international symposium on acclimatization and establishment of micropropagated plants

2010

S. Kianamiri, m. Hassani

بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر استقرار و پر آوری رقم سخت ریشه زا سیب (مربایی مشهد) بومی ایران در شرایط کشت بافت

پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی

1390

شهلا کیان امیری کوثر مرادی سید مجتبی خیام نکویی

گزارش نهایی تهیه پروتکل تکثیر انبوه پایه های پاکوتاه کننده بومی سیب (آزایش و گمی آلماسی) و تولید نیمه انبوه آنها با استفاده از کشت بافت

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

 

مریم جعفرخانی کرمانی، مهران شریعت پناهی، نفیسه نور محمدی

 

 

سوابق پژوهشی (ترجمه کتاب تخصصی):

 

اسامی همکاران

 

سال انتشار کتاب

عنوان کتاب

جمشید اذرنیا همدل- شهلا کیان امیری

۱۴۰۰

گروه نیترو در سنتز‌های آلی

 

 

 

 

گواهی شرکت در کارگاه:

 

نام کارگاه

زمان برگذاری

شرکت در کارگاه آشنایی با فناوری نانو(مفاهیم و کاربرد ها)

1/9/1389

شرکت در سمینار نانو ایران

12/7/1391

13/7/1391

شرکت در کارگاه مقاله نویسی

5/7/1389

شرکت در کارگاه کشت بافت

27/5/1388

شرکت در همایش ملی راهکارهای بهبود وتوسعه صادرات گل و گیاهان زینتی ایران

20/7/1385

نظارت و ارزشیابی مشارکتی

9/04/1387

اصول برنامه ریزی و هماهنگی در توسعه برنامه های ترویجی

30/04/86 13

وا ژه پردازها 

4/12/1387

شرکت در کارگاه آموزشی immunohistochemistry

1392/9/27

شرکت در کارگاه علمی سنتز پپتید

17/11/1392

18/11/1392

آموزش امداد و کمک های اولیه

6/9/ 1391

 

دوره آموزشی حضوری آشنایی با نانو زیست حسگرها درحوزه کشاورزی

1398/05/13

دوره آموزشی حضوری نقش گیاهان دارویی در سلامت بدن

1398/05/13

دوره آموزشی حضوری اصول کار با دستگاه یون کروماتوگرافیIC) (

1398/06/06

دوره آموزشی حضوری آشنایی با مهارتهای ایمنی کار در آزمایشگاه

1398/06/06

دوره آموزشی حضوری اشنایی مقدماتی با نرم افزار نشر Indesign

1397/05/28

دوره آموزشی حضوری آشنایی با معارف اسلامی 5

1398/02/14

دوره آموزشی حضوری آشنایی با اصول مدیریت اسلامی در نماز

1397/05/28

وره آموزشی حضوری آشنایی با معارف اسلامی 3

1397/05/27

دوره آموزشی حضوری جریان شناسی روشنفکری دینی در ایران معاصر

1397/05/27

دوره آموزشی غیر حضوری راهنمای مصرف کودهای نیتروژنی برای تولید گندم

1397/05/13

دوره آموزشی غیر حضوری نماز و خانواده

1398/10/13

دوره آموزشی غیر حضوری استقرار نظام مدیریت عملکرد

1398/05/13

دوره آموزشی غیر حضوری آینده پژوهی

1397/05/13

دوره آموزشی آسیب شناسی تربیت دینی

1390/07/24

دوره آموزشی حضوری آشنایی با اصول مدیریت

1397/6/25

دوره آموزشی حضوری آشنایی با معارف اسلامی ۵( تاریخ علم و تاریخ تمدن اسلامی

1397/05/28

دوره آموزشی حضوری آشنایی با معارف اسلامی  4( معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم)

1397/05/28

دوره آموزشی غیر حضوری کاربرد اصول پدافند غیر علمل در مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی

1397/05/28

دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان

1397/5/28

دوره اموزشی حضوری تجاری سازی فناوری و دانش فنی

1397/05/28

دوره آموزشی حضوری استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵

1395/5/13

دوره آموزشی حضوری آینده پژوهی با تاکید بر بخش کشاورزی

1392/10/25

 

 

 

 

 

عنوان

محل تایید

زمان اجراء

ثبت اختراع تامین انرژی سردخانه نانو با اتمسفر کنترل CA شده به وسیله سلول های خورشیدی به اداره ثبت اختراع درسال 1391

 

دانشگاه تربیت مدرس

1391

 

مسعولیت اجرایی:

عنوان

محل برگزاری

زمان اجراء

کارگاه بررسی مبزان بیان ژن با استفاده از دستگاه Real time PCR

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

1391

کارگاه انجام تکنیک SSRI

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

1389

برگزاری کلاسهای بیوشیمی

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

1390

برگزاری سمینار مولکولار فارمینگ

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

1389

برگزاری سمینار طراحی و ساخت ناقل پلاستیدی جهت انتقال ژنهای مفید به کلروپلاست اسفناج

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

1389

برگزاری سمینار تنوع سوماکلونال در پژوهشکده بیوتکنولوژی

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور

1390

 
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک